Prøv den politiske quiz

Venstrefløjs platform og politikker

Kandidater

Emner

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Offentlige erklæringerFor valg

Indenrigspolitik  ›  Catalonien Uafhængighed

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat?

  Partiets støttebaseGive borgerne i Catalonien at beslutte med flertal

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på Izquierda Unida politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve mindstelønnen?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  arveafgift

Skulle regeringen afskaffe arveafgift?

  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Finanskrise

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  Partiets støttebaseMindre

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

  Partiets støttebaseSænkes, men kun på mad og medicin

Valg  ›  Livstidslønninger for politikere

Skal levetidslønninger for politikere fjernes?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Spanien hæve skatterne på de rige?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dyrerettigheder

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning?

  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  Partiets støttebaseJa, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Skulle Spanien udtræde af Den Europæiske Union?

  Partiets støttebaseNej, men genforhandle nye strenge grænser for migration ind i landet, og vilkårene for vores pengebidrag

Indenrigspolitik  ›  monarki

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem?

  Partiets støttebaseRepublikanske

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  Partiets støttebaseNej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Vold i hjemmet

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Ceuta og Melilla Border

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  immigrant Citizenship

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skulle der være langsigtede grænser for medlemmer af parlamentet?

  Partiets støttebaseJa, og sænk deres løn og pensionsfordele

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

  Partiets støttebaseFærre

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Spanien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  Partiets støttebaseHæv

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjælper

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  Partiets støttebaseNej, og vælgere skal først bestå en simpel test for at vise at de forstår grundlæggende politik, før de for lov at stemme

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skulle der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Spanien?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Spanien acceptere flygtninge fra Syrien?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Spanien opretholde en tilstedeværelse i FN?

  Partiets støttebaseJa, men nedskaler vores nuværende involvering

Sundhedspleje  ›  Svangerskabsforebyggelse

Skal regeringen give større adgang til prævention?

  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Retslige undersøgelser

Dommere må skabe politiske undersøgelser?

  Partiets støttebaseJa, de seneste undersøgelser har ført til vigtige korruptionssager

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

  Partiets støttebaseNej, finansiering skal komme fra deres medlemmer

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militære angreb på Nordkorea

Skulle Spanien gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  Partiets støttebaseNej men afkriminaliser stoffer som har medicinske fordele såsom marihuana

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetik

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Nordafrikanske Territories

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det spanske flag?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal spanske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Spanien øge eller nedsætte mængden af midlertidigt arbejde Visa givet til højt kvalificerede indvandrere?

  Partiets støttebaseForøg

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter?

  Partiets støttebaseFormindsk

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Spanien, har ret til at stemme?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere spanske landmænd?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Spanien have lov til at holde status dobbelt statsborgerskab?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  US Surveillance

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

  Partiets støttebaseNej

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Skulle Spanien myrde mistænkte terrorister i udlandet?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

  Partiets støttebaseJa, og nationaliser bankerne

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Spanien forøge eller formindske ulandsbistand udgifter?

  Partiets støttebaseForøg

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  Partiets støttebaseNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Israel boykot

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Senatet

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd?

  Partiets støttebaseJa, Senatet er dysfunktionel og gør meget lidt for at repræsentere lokalsamfundene

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

  Partiets støttebaseNej

Social  ›  muslim Forretning

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Partiets støttebaseJa, private virksomheder bør ikke kunne udnytte sundhedsplejen økonomisk

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  Partiets støttebaseJa, men producenter bør ikke have mulighed for at patentere frø

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  Partiets støttebaseJa, stofmisbrug bør behandles som et sundhedsproblem, ikke som noget kriminelt

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Canary Island Oil Exploration

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

  Partiets støttebaseNej

Español Dansk