Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 
Citizens [spanish political party]

Citizens [spanish political party]’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Pro-valg, men forbud efter tre (3) måneder. Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og regulere den hvert år i henhold til inflationen Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og de skal returnere pengene til borgerne Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og fjern føderale bureauer som er forfatningsstridige Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Sænkes, men kun på mad og medicin Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men i form af et større budget til infrastruktur Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun for de fattige. Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, men de skal reduceres Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Mere Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Behold aktuelle satser, men fjern fradrag og smuthuller Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Såret, jeg støtter nogle private fagforeninger, men er stærkt imod offentlige fagforeninger Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men giv behandling til dem der har testet positiv Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, og det har ingen indre værdi Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men vi bør acceptere langt mere end de foreslåede 10.000 flygtninge Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og bruge FN's fredsbevarende styrker til at beskytte vores interesser Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ingen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Gør mindre, og vi bør ikke give udenlandsk bistand til nogle lande Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men producenter bør ikke have mulighed for at patentere frø Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, resultatet ville være dårligt for både Spanien og Catalonien Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, øge straf og fængselsstraffe for lovovertrædere i stedet Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, tidsbegrænsning vil øge deres indsats og forebygge korruption Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: monarki Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej men afkriminaliser stoffer som har medicinske fordele såsom marihuana Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, Senatet er dysfunktionel og gør meget lidt for at repræsentere lokalsamfundene Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, de seneste undersøgelser har ført til vigtige korruptionssager Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Diskuter denne...

Español Dansk