Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Spain political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Citizens [spanish political party]

Citizens [spanish political party]’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, men gratis for lav-indkomst studerende med fremragende karakterer Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og gøre det til en løn Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og de skal returnere pengene til borgerne Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Sænkes, men kun på mad og medicin Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og øg skatterne Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men i form af et større budget til infrastruktur Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun for de fattige. Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, ikke indtil vi formindsker vores nationale gæld Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Mere Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Fjern skatter på virksomheder og beskat udbytte til aktionærer i stedet Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Såret Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun for små virksomheder, der ikke har råd til at ansætte faste medarbejdere Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun små lokale gårde i stedet for store virksomheder Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og ophæv straks fordele for alle der bliver testet positiv Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men kun til medicinsk brug Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, men accepter kun familier (ingen enkelte muslimske mænd) Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og bruge FN's fredsbevarende styrker til at beskytte vores interesser Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ingen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Gør mindre, og vi bør ikke give udenlandsk bistand til nogle lande Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Formindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, resultatet ville være dårligt for både Spanien og Catalonien Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: monarki Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej, midler bør anvendes til at hjælpe ofrene i stedet Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Nej men afkriminaliser stoffer som har medicinske fordele såsom marihuana Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Ja Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

Citizens [spanish political party]’s svar: Ja Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Citizens [spanish political party] vælgerne: Nej Source

Socialist Workers’ Party

Socialist Workers’ Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, et dyr livet er vigtigere end en kulturel tradition Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, undervisningsafgiften koster for meget lige nu Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og virksomhederne bør forpligtes til at offentliggøre deres lønniveauer for hver position Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og gøre det til en løn Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Sænkes, for at skabe økonomisk vækst Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, reducer militærudgifter i stedet Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men i form af hjælp til de sektorer som er hårdest ramt af recessionen Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men kun hvis begge forældre er født i dette land Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, ikke indtil vi formindsker vores nationale gæld Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Færre Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Behold aktuelle satser, men fjern fradrag og smuthuller Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Hjælper Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men kun for små virksomheder, der ikke har råd til at ansætte faste medarbejdere Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men kun som en midlertidig løsning for at stabilisere priserne Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, det er spild af tid og penge Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og frigiv straks enhver der sidder inde blot for narkokriminalitet Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, men genforhandle vilkårene for vores monetære bidrag Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, men accepter kun familier (ingen enkelte muslimske mænd) Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og bruge FN's fredsbevarende styrker til at beskytte vores interesser Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Formindsk Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Forøg, men kun for lande, der ikke udfører krænkelser af menneskerettighederne Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, banlysning af indvandrere på baggrund af deres religion er forfatningsstridig Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Republikanske Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, der bør gøres mere for at ændre mænds holdning til vold i hjemmet Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja, tidsbegrænsning vil øge deres indsats og forebygge korruption Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Nej, vi bør gennemføre hårdere love om stoffer Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party’s svar: Ja Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Socialist Workers’ Party vælgerne: Nej Source

Vox’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Vox vælgerne: For livet Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej, tillad civilt partnerskab, men ikke vielser. Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej, dette er irrelevant, fordi køns lønforskellen er en myte Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Vox’s svar: Reformer til en flad skat Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Vox’s svar: Formindsk Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej, og regeringen bør reducere udgifterne drastisk under recessioner Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Vox’s svar: Flere, og nægt støtte til indvandrere Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Vox’s svar: Sænk Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Vox’s svar: Såret Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Vox har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Vox vælgerne: Mere Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Vox har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Vox’s svar: Regeringen bør væltes til fordel for en totalitær stat. Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Vox har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja, men kun efter omfattede baggrundstjek og kontinuerlig overvågning for at sikre at de ikke har terroristforbindelser Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Vox’s svar: Hæv, men kun efter at vores underskud er blevet drastisk reduceret Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Vox vælgerne: Formindsk Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja, og testen skal indeholde mere end blot et grundlæggende forståelsesniveau Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Vox vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

Vox vælgerne: monarki Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Vox’s svar: Ja Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

Vox’s svar: Nej, den regeringsmagten bør forblive i Madrid Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Vox vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Vox har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Vox vælgerne: Ja Source

United We Can

United We Can’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

United We Can’s svar: Vi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter. Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, men kun hvis der ikke er en chance for at de kan overleve deres sygdom Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, og regulere den hvert år i henhold til inflationen Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, hvis det er bevist, at de bevidst har begået en forbrydelse Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

United We Can’s svar: Sænkes, men kun på mad og medicin Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, reducer militærudgifter i stedet Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, alle bør modtage en indkomst, for at dække deres basale nødvendigheder, herunder mad og hjem Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, juster dem årligt baseret på leveomkostninger Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Færre Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

United We Can’s svar: Hæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

United We Can’s svar: Hjælp, i teorien, men er for nylig blevet korrupt og skal have deres beføjelser begrænset Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, men kun som en midlertidig løsning for at stabilisere priserne Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, det hjælper med at oprette og gemme flere job Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, kun hvis de har en kriminel historie relateret til stofmisbrug Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

United We Can’s svar: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

United We Can har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, og frigiv straks enhver der sidder inde blot for narkokriminalitet Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

United We Can har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

United We Can har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, men genforhandle vilkårene for vores monetære bidrag Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, men vi bør acceptere langt mere end de foreslåede 10.000 flygtninge Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, og bruge FN's fredsbevarende styrker til at beskytte vores interesser Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Formindsk Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

United We Can’s svar: Forøg, men kun for lande, der ikke udfører krænkelser af menneskerettighederne Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, banlysning af indvandrere på baggrund af deres religion er forfatningsstridig Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

United We Can’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

United We Can’s svar: Give borgerne i Catalonien at beslutte med flertal Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

United We Can’s svar: Nej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Republikanske Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, tidsbegrænsning vil øge deres indsats og forebygge korruption Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, i tilfælde af de fleste stoffer, men ikke alle Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

United We Can’s svar: Ja, de seneste undersøgelser har ført til vigtige korruptionssager Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

United We Can har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

United We Can vælgerne: Nej Source

People’s Party

People’s Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Pro-life, men tillad i tilfælde af voldtægt, incest, eller fare for moren eller barnet Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, at tilbringe livstid i fængsel er en strengere straf Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, disse ceremonier er en integreret del af vores kulturelle tradition og turisme Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, undervisningsafgiften koster for meget lige nu Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og virksomhederne bør forpligtes til at offentliggøre deres lønniveauer for hver position Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og de skal returnere pengene til borgerne Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Sænkes, men kun på mad og medicin Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og øg skatterne Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, men de skal reduceres Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Mere Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Lavere, men fjern fradrag og smuthuller. Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Såret Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men kun for små virksomheder, der ikke har råd til at ansætte faste medarbejdere Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men kun små lokale gårde i stedet for store virksomheder Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men giv behandling til dem der har testet positiv Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, klassificer det som en vare Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, og øg strafferammen for ikke-voldelige narkoforbrydere Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, men genforhandle nye strenge grænser for migration ind i landet, og vilkårene for vores pengebidrag Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men kun efter omfattede baggrundstjek og kontinuerlig overvågning for at sikre at de ikke har terroristforbindelser Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen retsforfølge USA for den udbredte overvågning af spanske borgeres private telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Formindsk Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal levetidslønninger for politikere fjernes? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen sikre grænsen til Ceuta og Melilla? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skulle alle indvandrere, der bor i Spanien gives statsborgerskab? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og banlys al indvandring indtil regeringen forbedrer sin screening-proces Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle afrikanske migranter blive deporteret fra de nordafrikanske territorier? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Formindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men ikke i stærkt befolkede områder Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, men producenter bør ikke have mulighed for at patentere frø Source

Skulle regeringen tillade olieefterforskning ud for De Kanariske Øer? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skulle Catalonien blive en selvstændig stat? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer Source

Foretrækker du et monarki eller republikansk regeringssystem? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: monarki Source

Regeringen bør finansiere rehabiliteringsprogrammer for vold i hjemmet lovovertrædere? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, midler bør anvendes til at hjælpe ofrene i stedet Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, vi bør gennemføre hårdere love om stoffer Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej Source

Skal kraften i Senatet overføres til regionale råd? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Nej, den regeringsmagten bør forblive i Madrid Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Dommere må skabe politiske undersøgelser? statistik drøfte

People’s Party’s svar: Ja, de seneste undersøgelser har ført til vigtige korruptionssager Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

United Left

United Left’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

United Left’s svar: Vi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter. Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

United Left’s svar: Tag regeringen ud af ægteskabet og gør det i stedet til en religiøs beslutning Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, men kun hvis der ikke er en chance for at de kan overleve deres sygdom Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, et dyr livet er vigtigere end en kulturel tradition Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, vi bør respektere alle kulturelle traditioner Source

Skulle regeringen begrænse antallet af muslimske virksomheder, der kan operere i byens centrum? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, undervisningsafgiften koster for meget lige nu Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, og virksomhederne bør forpligtes til at offentliggøre deres lønniveauer for hver position Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, og regulere den hvert år i henhold til inflationen Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

United Left’s svar: De skattemæssige bands bør ændres for at afspejle ejendomspriserne i London Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Skal bankfolk være kriminelt opkrævet for deres roller i den finansielle krise? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, hvis det er bevist, at de bevidst har begået en forbrydelse Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

United Left’s svar: Sænkes, for at skabe økonomisk vækst Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej, forhøj skatterne for de rigeste i stedet Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Skulle enkelte familier med mere end to børn får en skattelettelse? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej, ikke indtil vi formindsker vores nationale gæld Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

United Left vælgerne: Færre Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

United Left’s svar: Fjern skatter på virksomheder og beskat udbytte til aktionærer i stedet Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

United Left’s svar: Hjælper Source

Bør virksomheder, der ansætter arbejdstagere på tidsubegrænsede kontrakter får en skattelettelse? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, men kun som en midlertidig løsning for at stabilisere priserne Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

United Left har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

United Left’s svar: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

United Left har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, og legaliser, beskat og reguler marihuana i stedet for at kriminalisere det Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

United Left vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

United Left har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

United Left har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej, men genforhandle nye strenge grænser for migration ind i landet, og vilkårene for vores pengebidrag Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

United Left’s svar: Ja, vi bør acceptere 10.000 flygtninge Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

United Left’s svar: Nej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

United Left vælgerne: Ja